Gesichts – Waxing

Waxing Kinn
    • 10 Min.  12,00 €
Kombi-Waxing

Wangen, Oberlippe, Kinn: 35,00 €

Waxing Wangen
15 Min.  17,00 €
Waxing Oberlippe
  • 10 Min.   12,00 €
×